A munkaerőpiac legégetőbb kérdéseit tárgyalja a HR Fórum

Mesics Olívia, a MAGE HR Szakmai Fórumának vezetője, az Opel Szentgotthárd Kft. ügyvezető igazgatója az interjúban betekintést engedett a Fórum működésébe. A vezető ízelítőt adott az eddigi eredményekből, valamit kitért arra is, minek köszönhető a Fórum népszerűsége a MAGE- belül.

A HR Szakmai Fórum a MAGE legrégebbi munkacsoportja. Milyennek látja az elmúlt évek működési hatékonyságát? Melyek a legfontosabb eredményeik?

A Fórum egyre hatékonyabban működik, igyekszünk mindig naprakészek lenni a munkaerőpiaci kérdésekkel kapcsolatban. Személy szerint annak vagyok a híve, hogy olyan kérdésekkel, témákkal foglalkozzunk, amik tényleg aktuálisak. Másrészt olyan kérdéseket vetünk fel és tárgyalunk meg, amiket a döntéshozók elé tudunk vinni, és ideális esetben pozitív irányba tudjuk őket befolyásolni. Ha csak annyit tudunk elérni, hogy hallatjuk a hangunkat a legfontosabb kérdésekben, már az is fontos eredmény, de igyekszünk a hatékonyságra koncentrálni.

Példaként tudom említeni a közelmúltból a SZÉP-kártya adózására, felhasználására vonatkozó változásokat, vagy a bejárási támogatás adózásának kérdéskörét. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy ezekben a kérdésekben kizárólagosan csak a mi jelzésünk miatt történtek pozitív változások, de mi is képviseltük egy jelentős munkáltatói csoport állásfoglalását a döntéshozók, vagyis a kormányzat felé.

Ha a korábbi időszakra tekintünk vissza, akkor a munkaerő mobilitásának fejlesztését, vagy a munkásszállások létrejöttének támogatását emelném ki. Azt gondolom, ezekből a példákból is látható, hogy számos területet érintve próbálunk eljutni a döntéshozókig a munkaerőt érintő témákban, legalább egy javaslattétellel.

Mesics Olívia, a MAGE HR Szakmai Fórumának vezetője

Több benchmark témakört emeltek ki erre az évre is. Melyek a legfontosabbak ezek közül?

Valóban több témát lehetne kiemelni, az egyik idei fókuszként említeném a vezetők felkészítését a megváltozott munkavállalói igényekre. Mi is látjuk, hogy mennyi problémát tud okozni a munkaerő megváltozott motivációja, a technológiai átállás vagy az új generációk kezelése. A másik kérdéskör az ipar vonzóbbá tétele: nap, mint nap szembesülünk azzal, hogy a gyárak és maga a gyártás már kevésbé vonzó a fiatalok számára. Az autóipar viszont tipikusan az az iparág, ahol a működés alapvetően termelőüzemekben zajlik, ezekben meghatározott kötöttségek vannak, például fizikai munkavégzés, több műszakos munkarend, hétvégi munka. Ez a mai generáció számára már nem vonzó, ezzel a témával mindenképpen foglalkozni kell. Ezzel párhuzamosan az elektrifikációra való felkészülés munkaügyi vonatkozása szintén kiemelt téma. Említhetném még a kiemelt témáink között a digitalizációt, vagy, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehetne a HR hatékonyságfejlesztésében alkalmazni.

A mi feladatunk a párbeszéd kezdeményezése a döntéshozókkal: a vállalati képviselőknek a kormányzattal és az egyéb szereplőkkel közösen kell választ találni ezekre a kihívásokra. Ha adódik egy kiemelten fontos téma, akkor a MAGE vezetésén keresztül visszük tovább a konkrét felvetést a kormányzati képviselők felé.

Hogyan működik a Fórum? A személyes találkozókat, vagy inkább az online meetingeket preferálják? Mennyire jellemzőek a találkozók iparági vagy kormányzati képviselőkkel?

A koronavírus-járvány idején a megbeszéléseket kénytelenek voltunk online formába áthelyezni, ez akkor kényszer volt, ugyanakkor azt láttuk, hogy egy kifejezetten jó módja a fórumok megtartásának – nem szabad elfelejteni, hogy a Fórum tagjai az ország minden részéből érkeznek. Ezért végül úgy döntöttünk, hogy vegyes módszerrel dolgozunk tovább: a csoport kéthavonta online formában tart megbeszélést, emellett törekszünk arra is, hogy évente egyszer legalább legyen egy személyes találkozó is. Utóbbin elsősorban a kapcsolatépítés a hangsúlyos.

Speciális témákra a munkacsoporton belül szakértői almunkacsoportokat hoztunk létre.

Szakmai előadásokat is terveznek. Ezekre hol és mikor kerülhet sor és kiket várnak résztvevőnek?

Minden találkozónk alkalmával felkérünk szakmai előadókat, az előadások hosszúsága a témától és az előadótól függ. A szakmai előadásokat azért tartjuk fontosnak, mert azt gondoljuk, hogy nemcsak a networking és a problémafelvetés lényeges, hanem az ismeretátadás is.

Változó, hogy kit kérünk fel az előadások megtartására – amikor egy konkrét felvetést tárgyalunk, akkor megpróbálunk hozzá keresni előadót. Ebben egyébként sokat segít az, hogy a MAGE-n belülről is tudunk válogatni, a szervezetnek vannak olyan tagjai – tanácsadó cégek -, akik ebben tudnak segíteni. Sok esetben, amikor megjelenünk nyilvános fórumokon, például egy konferencián vagy egy előadáson, akkor maguk az előadók jönnek hozzánk és ajánlanak témákat, amiket szívesen bemutatnának.

Hány tagja van jelenleg a Fórumnak? A Fórumon belül tervezik munkacsoportok létrehozását az egyes területekre?

Jelenleg 31 vállalat vezetője, HR-vezetője tagja a fórumnak, kezdetben mintegy tucatnyi vállalkozás delegált tagot. Ahogyan korábban említettem, elsősorban az erőforrás-optimalizáció jegyében az egyes témákra koncentrálva alakítunk ki almunkacsoportokat. 2022-ben például külön alakult egy ilyen a foglalkoztatási eszközök vizsgálatára vagy éppen a képzésekre vonatkozóan is.

Lehetnek új tagjai is a teamnek? Kiknek, milyen terület vezetőinek javasolt a belépés?

Igen, a belépésnek nagyon egyszerű a metódusa: ha egy MAGE-tagvállalat úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna ehhez a munkacsoporthoz, akkor csak jelezni kell ezt felénk. Az előző években jelentős növekedést értünk el a munkacsoporton belül. Ez talán annak köszönhető, hogy a vállalatok is úgy érezték, olyan témákkal foglalkozunk, amik őket ténylegesen érintik. A Fórumba egyébként nem kizárólag HR-vezető léphet be, hanem bárki, ám jellemzően HR-vezetők, szakemberek, vállalati- vagy munkajogászok alkotják a tagságot.

Én egyébként eléggé pragmatikus gondolkodású ember vagyok: vallom, hogy akkor van értelme csinálni valamit, ha megpróbálunk eredményeket elérni – ez a legjobb marketing. Ez igaz a Fórumra is. Ezt az eredménycentrikusságot talán érzékelik azok is, akik utólag csatlakoztak hozzánk.

Az iparág jelentős foglalkoztató Magyarországon. Hogyan lehetne erősíteni és mely témákban a kormányzati lobbitevékenységet?

A kormányzat oldaláról nyitottság mutatkozik arra, hogy meghallgassák a problémáinkat és javaslatainkat, de nekünk kell ezeket megfogalmaznunk és elmondanunk, hallatnunk kell a hangunkat. Amiben erősödni lehetne, az az oktatás, a kormányzat és a munkáltatók közös stratégiájának kidolgozása kifejezetten az elektrifikáció irányába – az autóiparban ez most a legfontosabb feladat.