Az ACEA cselekvési terve az EU autóiparának sikeres újraindításához

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) a teljes gépjármű-értékláncot képviselő egyesületek tagjai nevében, a szektor sikeres újraindítását célzó közös cselekvési tervet fogalmazott meg.

Prioritásaik közé tartozik az összehangolt és átlátható stratégia kidolgozása az ipari tevékenység újraindítására, a vállalkozások számára szükséges likviditás fenntartására és a fenntartható gazdasági fellendülés alapjának megteremtésére, elsősorban a kereslet kiváltása révén. Véleményük szerint fontos a pragmatikus megközelítés a gazdaság rövid távú újraindításához, miközben biztosított, hogy a politikai támogatás összhangban álljon korunk átfogó célkitűzéseivel; a digitális és a szén-semleges társadalommal.

A tervben megfogalmazott intézkedések elősegítik a gyártási kapacitás gyors felhasználását, ezáltal megőrzik a munkahelyeket és a beruházási képességeket.

Véleményük szerint az autóipar iránti kereslet ösztönzése az általános gazdasági fellendülés motorjaként fog működni, köszönhetően az ágazat kiterjedt és összetett ökoszisztémájának, jelentős foglalkoztatási hatásainak és a gazdaság más ágazatai azonnali behatásának.

A dokumentum, amelyet a gépjárműipart képviselő négy egyesület közösen adott ki -a berendezések és a gumiabroncsok beszállítóitól a járműgyártókig, kereskedőkig és műhelyekig,- 25 azonnali és kézzelfogható szakpolitikai ajánlást sorol fel.

Az uniós autóipar 25 kulcsfontosságú politikai javaslata:

1. A Bizottság adjon ki harmonizált útmutatást a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági óvintézkedésekről

2. Az árufuvarozást mentesítse a határ bezárása alól, és igazítsa a határellenőrzési intézkedéseket

3. Fenn kell tartani a Bizottság által létrehozott központi információforrást a határmenti intézkedésekről

4. Egységes mentességeket kell biztosítani a határokon átnyúló ingázás és a szükséges utazás vonatkozásában

5. A Bizottság fontolja meg a versenyszabályok átmeneti rugalmasságát

6. Használja az uniós vámkódex által kínált halasztási rugalmasságokat

7. A lehető leghamarabb nyissa újra a kereskedőket és a gépjármű-műhelyeket

8. Azonnali jármű-megújítási rendszert vezessenek be az összes járműkategóriára az EU-ban

9. Erősítse meg a nemzeti megújítási programokat közvetlen uniós finanszírozással

10. Közvetlen uniós finanszírozási eszközök az új járművek célzott közbeszerzéséhez

11. Haladéktalanul indítsák el a díjszabási és alternatív üzemanyag-infrastruktúra bejelentett pilot kezdeményezését

12. Fel kell gyorsítani és meg kell könnyíteni a következő generációs digitális infrastruktúrába történő beruházást

13. Legalább két hónappal el kell halasztani az összes nem alapvető nyilvános konzultációt.

14. A Bizottság értékelje ki a Covid-19 válság hatását az ipar szempontjából releváns jogszabályokra

15. A lehető leggyorsabban indítsa újra a típus-jóváhagyási folyamatot

16. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok érvényesítsék a jelenlegi uniós szabályozási követelmények betartását.

17. Javasolja ambiciózus alternatív üzemanyag-infrastruktúráról szóló irányelv módosításait már 2020 harmadik negyedévében

18. Fel kell gyorsítani az alacsony széntartalmú és alacsony szennyezőanyagú üzemanyagok felvételének támogatására irányuló jogalkotási javaslatokat

19. Tükröződjön az „igazságos átmenet” és a Covid-19 helyreállítása a készségfejlesztési programban

20. Fel kell gyorsítani a közlekedés digitalizálásával kapcsolatos szabályozási munkát

21. A Bizottság biztosítson egy ambiciózus Horizont Európa költségvetést az éghajlat-semleges közúti szállítási rendszer támogatására

22. Javítsák az innováció-központú közbeszerzést a közlekedés és a mobilitás területén az ESBA révén

23. Az EBB jövőbeli mobilitási kezdeményezéseinek kiterjesztése az innováció finanszírozására

24. A Bizottságnak fokoznia kell erőfeszítéseit és támogatnia kell az ágazatban a munkaerő felkészítését és átképzését, a frissített EU készségfejlesztési menetrend keretében.

25. Az Európai Bizottságnak fel kell gyorsítania az autóipar ágazati készségpaktumának létrehozását.